شماره حساب های فروشگاه هایپر مشاغل

شماره کارت: 6104337273126266 بانک ملت به مهدی هلالیان

» سفارشات شهرستان ها بوسیله پست تیپاکس و یا پست پیشتاز ارسال خواهد شد.

» با توجه به ارسال سفارشات شهرستانها از طریق سرویس پست، امكان تاخیرات جزئی  ناشی از تاخیر در عملكرد شركت پست وجود دارد.