راهنمای خرید از فروشگاه آنلاین هایپر مشاغل

آموزش انتخاب متغیر
معرفی صفحه ی سبد خرید
ویرایش و مدیریت محصولات در سبد خرید
رفتن به صفحه ی تصفیه حساب
پر کردن فرم ثبت اطلاعات ارسال
انتخاب نحوه ارسال مرسوله و رفتن به برگه ی پرداخت
پر کردن پرداخت و ثبت سفارش نهایی
آموزش انتخاب متغیر و رفتن به سبد خرید
معرفی صفحه ی سبد خرید و مدیریت تعداد
رفتن به برگ تسویه حساب
پر کردن فرم تسویه حساب
انتخاب روش حمل و نقل موبایل
ثبت و رفتن به صفحه پرداخت
پر کردن فرم برگه پرداخت

لینک های مرتبط :

روش های پرداخت در سایت
نحوه اعتماد سازی در فروشگا های اینترنتی