مغزی شیر اهرمی دستگاه تصفیه آب

تومان ۱۳۵.۰۰۰

مغزی شیر اهرمی

شیر های برداشت در دستگاه تصفیه آب یکی از ظریف ترین قطعات محسوب می شوند. این شیر ها به وسیله مغزی ها آب را کنترل می کنند. مغزی معمولا به علت استفاده طولانی مدت و شدت زیاد رسوب آب خراب می شوند. این خرابی باعث چکه کردن شیر ، خالی شدن مخزن تصفیه آب و به کار افتادن مداوم دستگاه می شود.  

مغزی نیمه اهرمی شیر دستگاه تصفیه آب

تومان ۷۹.۵۰۰

مغزی شیر نیمه اهرمی

شیر های برداشت در دستگاه تصفیه آب یکی از ظریف ترین قطعات محسوب می شوند. این شیر ها به وسیله مغزی ها آب را کنترل می کنند. مغزی معمولا به علت استفاده طولانی مدت و شدت زیاد رسوب آب خراب می شوند. این خرابی باعث چکه‌کردن شیر ، خالی‌شدن مخزن تصفیه آب و به کارافتادن مداوم دستگاه می شود.

مغزی ستاره ای شیر دستگاه تصفیه آب

قیمت اصلی تومان ۶۹.۵۰۰ بود.قیمت فعلی تومان ۵۹.۵۰۰ است.

مغزی بزرگ شیر ستاره ای

شیر های برداشت در دستگاه تصفیه آب یکی از ظریف ترین قطعات محسوب می شوند. این شیر ها به وسیله مغزی ها آب را کنترل می کنند. مغزی معمولا به علت استفاده طولانی مدت و شدت زیاد رسوب آب خراب می شوند. این خرابی باعث چکه‌کردن شیر ، خالی‌شدن مخزن تصفیه آب و به کار‌افتادن مداوم دستگاه می شود.

شیر یخچال ساید 1.2

تومان ۷۹.۰۰۰
شیر یخچال ساید 1.2

شیر تصفیه آب مدل اهرمی

تومان ۴۹۵.۰۰۰

شیر تصفیه آب مدل اهرمی

شیر تصفیه آب اهرمی مدل A12

تومان ۴۸۵.۰۰۰

شیر تصفیه آب اهرمی مدل A12

شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی مدل اهرمی

تومان ۳۹۵.۰۰۰
شیر برداشت دستگاه تصفیه آب خانگی مدل اهرمی

مغزی کوچک شیر ستاره ای تصفیه آب

تومان ۶۹.۰۰۰

مغزی کوچک شیر ستاره ای

شیر های برداشت در دستگاه تصفیه آب یکی از ظریف ترین قطعات محسوب می شوند. این شیر ها به وسیله مغزی ها آب را کنترل می کنند. مغزی معمولا به علت استفاده طولانی مدت و شدت زیاد رسوب آب خراب می شوند. این خرابی باعث چکه‌کردن شیر ، خالی‌شدن مخزن تصفیه آب و به کار‌افتادن مداوم دستگاه می شود.

شیر پیسوال 1.2 در 3.8

تومان ۷۵.۰۰۰
شیر پیسوال 1.2 در 3.8

شیر تصفیه آب مدل ستاره ای

تومان ۱۹۷.۰۰۰

شیر تصفیه آب مدل ستاره ای

شیر دستگاه تصفیه آب بلند مدل ستاره ای

تومان ۲۲۰.۰۰۰
شیر دستگاه تصفیه آب مدل ستاره ای