در حال نمایش 4 نتیجه

حوله خشک کن 19 لول بوتان

تومان ۹۵۰.۰۰۰
ویژگی های حوله خشک کن 19 لول بوتان
 • ارتفاع کل : 80 سانتی متر
 • عرض : 53 سانتی متر
 • حجم آبگیری  : 4.7 لیتر
 • تعداد لوله ها : 19 لول

گارانتی پنج ساله بوتان

حوله خشک کن 14 لول بوتان

تومان ۸۵۴.۰۰۰
ویژگی های حوله خشک کن 14 لول بوتان
 • ارتفاع کل : 62 سانتی متر
 • عرض : 53 سانتی متر
 • حجم آبگیری  : 3.2 لیتر
 • تعداد لوله ها : 14 لول

گارانتی پنج ساله بوتان

حوله خشک کن 7 لول بوتان

تومان ۵۷۰.۰۰۰
ویژگی های حوله خشک کن 7 لول بوتان
 • ارتفاع کل : 62 سانتی متر
 • عرض : 53 سانتی متر
 • حجم آبگیری  : 1.7 لیتر
 • تعداد لوله ها : 7  لول

گارانتی پنج ساله بوتان

حوله خشک کن 10 لول بوتان

تومان ۷۵۰.۰۰۰
ویژگی های حوله خشک کن 10 لول بوتان
 • ارتفاع کل : 62 سانتی متر
 • عرض : 53 سانتی متر
 • حجم آبگیری  : 2.7 لیتر
 • تعداد لوله ها : 10 لول

گارانتی پنج ساله بوتان